CGRP medicatie migraine en histamine

Kijk in onze uitgebreide kennisbank
< Alle onderwerpen
Afdrukken

CGRP medicatie migraine en histamine

In september 2021, werd de CGRP medicatie voor de behandeling van migraine in de basisverzekering opgenomen. CGRP medicatie helpt migraine te voorkomen en het lijkt erop dat het ook helpt bij histamine klachten, maar dat is nog niet onderzocht. Dit klinkt ideaal, maar ik heb er mijn vraagtekens bij. Zoals veel medicatie heeft ook dit middel pittige bijwerkingen. Veel mensen hebben echt baat bij dit middel. Hun migraine is er een stuk minder op geworden, maar ik vraag me dan af: Hoe zit het met de rest van het lichaam? Werkt de schildklier nog even goed, hoe zit het met cardiovasculaire problemen? De bijnieren? Psychische klachten als angst en depressie?

Dit zijn allemaal bijwerkingen van dit medicijn. In dit artikel leg ik uit wat er allemaal in je lichaam gebeurt als je dit medicijn gebruikt. Het is vrij technisch, maar wel belangrijk. Dus ik hoop dat je je erdoor heen kunt slaan.

CGRP blokkers

Aimovig ™ (Nederland, Erenumab) werd op 17 mei 2018 goedgekeurd door de FDA en Emgality™ (Nederland, Galcanezumab )  is sinds 2020 op de Nederlandse markt. Het is een CGRP blokker en is het eerste preventieve geneesmiddel tegen migraine. Het geneesmiddel is een CGRP-receptor agonist.

CGRP staat voor Calcitonin Gene-Related Peptide Receptor. Calcitonine-gen-gerelateerde peptiden spelen een belangrijke rol in het centrale zenuwstelsel (CZS) en door het hele lichaam.

CGRP is een eiwit dat verschillende fysiologische functies moduleert, zoals ademhalings-, endocriene, gastro-intestinale, immuun- en cardiovasculaire functies. CGRP beïnvloed ook de werking van de schildklier in negatieve zin. 

Calcitonine, osteoporose en aderverkalking

Calcitonine verlaagt het calcium in het bloed, als de werking hiervan geblokkeert wordt kan het calciumgehalte in het bloed verhogen wat niet gewenst is. Een verhoogd calcium in het bloed kan de botten verzwakken en er kan osteoporose kan ontstaan, tevens kunnen de wanden van de aderen verkalken, (atherosclerose) waardoor er verharding ontstaat, dit wordt verkalking van de kransslagader genoemd.

Adenosine, cAMP en CGRP

CGRP zorgt voor de juiste werking van Cyclisch Adenosine-Monofosfaat ofwel: cAMP. Dit is een boodschapper die belangrijk is in veel biologische processen. Het is een afgeleide van ATP en wordt gebruikt voor intracellulaire signalering.

cAMP is een zogenaamde secundaire boodschapper. Zo geeft het de effecten door van hormonen als glucagon en adrenaline die zich niet door het celmembraan kunnen verplaatsen.

De belangrijkste functie van cAMP is de activering van eiwitkinases. cAMP reguleert voorts de doorgifte van Ca2+ door ionkanalen. 

Cyclisch adenosinemonofosfaat en eiwitkinase A spelen een belangrijke rol bij het functioneren van cellen. Hun rol in de regulatie van genexpressie is reeds veelvuldig bestudeerd.

In levercellen zijn deze moleculen ook onontbeerlijk voor het suikermetabolisme, het in goede banen leiden van het intracellulaire vervoer van eiwitten en vetten, de vorming van functionele galkanaaltjes en de uitscheiding van gal.

De afbraak van cAMP tot AMP wordt gekatalyseerd door het enzym fosfodiësterase. Dit enzym wordt geïnhibeerd door hoge concentraties cafeïne

Mogelijk is het stimulerende effect van cafeïne  het gevolg van de verhoging van het cAMP-niveau dat door cafeïne wordt veroorzaakt. Een meer waarschijnlijke verklaring is echter dat het effect van cafeïne iets te maken heeft met het adenosine deel van cAMP.

Als cAMP door CGRP wordt geblokkeerd, is het cAMP niveau verlaagd en is daarmee ook adenosine ook verlaagd,  waardoor cafeïne, wat concurreert met adenosine, vrij spel heeft.  Cafeïne bindt zich aan dezelfde receptoren als adenosine. Als er te weinig  adenosine is kun je moeilijk in slaap vallen.

Als adenosine is verlaagd geeft dit een verhoogde dopamine en glutamaat activiteitEen verhoogde glutamaat activiteit betekent een verlaagd GABA activiteit (zie het e-book Glutamaat en GABA in balans)

Door het gebruik van CGRP medicatie lijkt het waarschijnlijk dat de cAMP functie wordt aangetast waardoor er minder energie is om eiwitten en vetten te vervoeren en er gal uit te scheiden. Hierdoor kan er een tekort aan voedingsstoffen ontstaan in de spijsvertering en kunnen eiwitten en vetten niet goed gebruikt worden. 

Hyperalgesie

Hyperalgesie is een verhoogde gevoeligheid voor pijn.

CGRP is een krachtig hypotensief peptide – het is een vaatverwijder en verlaagt de bloeddruk.

CGRP-blokkers werken door het verminderen van de stimulus die nociceptie zou bereiken. Nociceptie is pijn door schade van weefsels.

Nociceptoren detecteren overal in het lichaam schadelijke of schadelijke prikkels en signaleren deze prikkel door pijn. CGRP medicatie richt zich specifiek op nociceptoren en voorkomt dat ze schadelijke stimuli ontdekken.

Dus al is er een probleem, er komt geen pijnprikkel en dus geen pijn. Maar pijn is belangrijk. Pijn is een teken dat er iets niet goed gaat en er iets aan gedaan moet worden. Zonder pijn wordt je steeds zieker omdat de oorzaak van de pijn niet opgelost wordt. De pijn bij migraine ontstaat door een metabolisch probleem waardoor een ontstekingsreactie ontstaat wat de pijn veroorzaakt. Dat moet aangepakt worden. Maar goed, we gaan verder met de uitleg over de CGRP medicijnen. De uitleg over de natuurlijk manier van migraine volgt later in dit artikel.

“In sommige gevallen wordt de excitatie van pijnvezels groter naarmate de pijnstimulus voortduurt, wat leidt tot een aandoening die hyperalgesie wordt genoemd”.

Hyperalgesie betekent dat de receptoren in de loop van de tijd steeds gevoeliger worden voor pijn.

Hyperalgesie die ontstaat door opioïden kan zich bijvoorbeeld ontwikkelen als gevolg van langdurig opioïdgebruik. Dit zijn hele sterke pijnstillers zoals morfine, fentadyl, oxycodon, tramadol en vele anderen maar ook de CGRP medicatie. In de reactie die CGRP medicatie veroorzaakt zijn de opioïdereceptoren betrokken.

Dit suggereert dat langdurig gebruik van CGRP medicatie ook hyperalgesie kan veroorzaken. Dit is niet onderzocht in de klinische proef. CGRP-blokkering kan een risico vormen bij personen met co-morbiditeiten zoals hart- en vaatziekten.

De link tussen SSRI medicatie en CGRP

Het is belangrijk om te weten hoe SSRI’s antidepressiva werken, omdat het erop lijkt dat CGRP medicatie op dezelfde manier werkt. Een tijdschriftartikel beschrijft de bevindingen over Aimovig™/Emgality™ (aangeduid als Erenumab en Galcanezumab ) samen met andere anti-CGRP-monoklonale antilichaam onderzoeken door andere geneesmiddelen.

De onderzoeksgegevens van de klinische proef zijn vrijgegeven aan de wetenschappelijke gemeenschap met een bijlage met de details. men kan ook een redelijk goed beeld krijgen van de informatie die de FDA overwoog of ontving om in aanmerking te worden genomen van het FDA-label en van beschrijvingen van concurrerende producten waarvoor de informatie werd vrijgegeven.

Het probleem met het verhinderen van CGRP is dat het meerdere functies heeft. Eén van de functies is pijnsensatie. Dit is het doel van het medicijn,  maar dat is slechts één functie.

CGRP is echter een sleutelreceptor die onder meer een immuunreactie kan onderbreken. 

Wordt die immuunreactie niet onderbroken omdat er een CGRP blokker wordt gebruikt dan kan dit een enorme ontsteking veroorzaken.

Veel artsen schrijven prednison samen met CGRP-remmers voor om de inflammatoire effecten te verminderen. CGRP-remmers verhogen echter ook de bloeddruk, dus veel artsen schrijven nu ook ACE-remmers voor om de bloeddruk te verlagen. 

Zo stapelt de medicatie zich op, wat belastend is voor de lever. 

CGRP blokkers veroorzaken ook  veel andere bijwerkingen, waaronder enkele:

 • haaruitval
 • pijnlijke spieren en gewrichten
 • non-stop migraine voor een maand
 • misselijkheid
 • angst
 • depressie
 • trombose
 • er zijn meldingen van een fatale afloop
 • een zo ernstige obstipatie dat er medicatie moet worden voorgeschreven
 • een verhoogd glutamaat gehalte/verlaagd GABA
 • bijnieruitputting, bij een verlaagd cortisol gehalte kan een CGRP blokker spier- en gewrichtspijn veroorzaken

Vergelijkbare medicatie voor migraine zijn Topamax(Topiramaat), Gabapentine en Pregabaline wat overigens meer anti-epileptica zijn met veel bijwerkingen, maar die wel voor migraine worden gebruikt als tweede lijn medicatie.

Bijwerkingen? Dan heb je een maand lang pech

Omdat CGRP maandelijks per injectie wordt toegediend, moet je, als je ernstige bijwerkingen hebt, een maand wachten voordat deze weg gaan.

Het is ook een hersendegeneratie op dezelfde manier als Topamax, omdat het functioneel hetzelfde werkt.

Mensen met migraine hebben hyper sensorische hersenen die deze calcium kanalen nodig heeft om met de extra stimuli om te gaan. Het migraine brein heeft een hogere elektrolyten mineralen dichtheid nodig om met de hyper sensorische gevoeligheid om te kunnen gaan. 

Dit medicijn blokkeert dit mechanisme, het versuft het systeem. Het veroorzaakt permanent veranderingen omdat het de neuronale communicatie blokkeert en het verhoogt een maand lang de bloeddruk zonder dat het tussendoor gestopt kan worden als het schadelijk blijkt te werken. Het is schadelijk omdat voor de zenuwen, zowel centraal als periferaal, het niet het voltage in de calciumkanalen op peil kan houden.  Dit is een systemisch voltage afhankelijke calcium kanaal blokker, dus alle hersen en lichaamsfuncties die beïnvloed worden door Topiramaat wordt ook door de CGRP blokker verstoord. Waardoor veel bijwerkingen kunnen ontstaan.

Histamine en CGRP

Het CGRP peptide kan worden geactiveerd door bradykinine, capsaïcine en histamine. Een persoon met een verhoogd histamine gehalte, hetzij door spijverteringsproblemen, hetzij genetisch of door het mestcelactivatie syndroom, kan hierdoor een te hoge CGRP activiteit hebben. 

Door het hoge histamine verwijden de bloedvaten, daalt de bloeddruk, kunnen er galbulten (netelroos), zwellingen, loopneus, diarree en pijnlijke spieren en gewrichten ontstaan. Door het gebruik van een CGPR blokker, zullen al deze klachten verminderen. Hierdoor heb je dan minder last van de symptomen van histamine. 

Het gevaar schuilt hem er echter in dat we niet weten of het histamine gehalte daalt door een CGRP blokker.  Als het immuunsysteem niet kan reageren en de vaten niet kan verwijden om hulptroepen naar een locatie in het lichaam te transporteren kunnen er grote ontstekingen ontstaan. Histamine is een ontstekingsstof. 

De CGRP receptors bevinden zich op in het hoofd op bloedvaten van zacht spierweefsel, als er CGRP wordt vrijgelaten zorgt dit voor mestcel activatie/ degranulatie. Het vrijgekomen histamine zorgt voor verwijding van de bloedvaten wat de migraine pijn veroorzaakt.

In de rest van het lichaam vind je ook CGRP receptoren en het eiwit heeft veel functies in heel het lichaam.

Alhoewel het nog niet is aangetoond dat CGRP helpt bij MCAS klachten, lijkt het voor de hand liggend dat dit wel het geval kan zijn. Hiervoor is onderzoek nodig, er is op dit moment al weinig onderzoek naar CGRP blokkers voor migraine, laat staan voor MCAS. Hopelijk gebeurt dat nog.

Conclusie

Naar mijn idee is dit medicijn weer een van de vele korte termijn oplossingen: goed voor het moment zelf maar schadelijk op de lange termijn waardoor je naast dit medicijn nog andere medicijnen moet gebruiken om de gevolgen van dit medicijn. De lever wordt belast en veel mensen hebben al moeite om de gifstoffen uit ons dagelijks bestaan te ontgiften.

Migraine natuurlijk helen

Migraine is 100% te voorkomen zonder enige medicatie. Het is een metabole ziekte, een stofwisselingsziekte, net zoals diabetes type 2, hartaanval, artritis, de ziekte van Crohn, PSD en vele anderen. Het wordt veroorzaakt doordat het lichaam voeding niet goed kan verteren.  Migraine kan worden voorkomen door je leefstijl te veranderen. Duizenden mensen hebben het protocol van Angela Stanton PhD al gevolgd en hebben geen migraine meer. op de website van Angela Stanton zijn er getuigenissen te lezen. www.stantonmigraineprotocol.com/testimonials/

Hoe je dat doet kun je lezen in het boek van Angela A. Stanton Fighting the Migraine Epidemic . Er is ook een groep op facebook voor begeleiding van Angela en haar medewerkers. Dit is allemaal vrijwilligerswerk en er zijn al duizenden mensen geholpen met dit protocol, waaronder ik zelf. Ik heb voor de groep enkele documenten vertaald.

Wanneer moet je CGRP medicijnen niet gebruiken?

Er zijn vraagtekens gesteld of bij de volgende aandoeningen het middel afgeraden moet worden in verband met verhoogt risico op complicaties.

 • Bij een hoge bloeddruk
 • Hart- en vaatziekten
 • Problemen met de aorta, de medicatie kan oxidatieve stress in de aorta veroorzaken
 • Diabetes (CGRP beschermt het hart, deze bescherming vermindert bij diabetes. Een CGRP blokker, zal een nog groter risico vormen voor patiënten met diabetes)
 • Ouderen, zij hebben al een lager CGRP gehalte, als er dan ook hartproblemen zijn kan dit een groot risico vormen.
 • Geschiedenis van embolie.
 • Lekke darm (CGRP) is belangrijk om de darmwand gezond te houden
 • Darmproblemen, door blokkeren CGRP kan de darmwand verzwakken en kunnen pathogene organismen groeien.
 • Constipatie, blokkeren van CGRP zorgt voor verlaagde darmmotiliteit

Bronnen

Aimovig, miracle treatment or unnecessary risk https://www.hormonesmatter.com/aimovig-miracle-migraine-treatment-unnecessary-risk/

The New preventive drug, what you need to know.

The New Migraine Preventive Drug–What You Need to Know

Stake possible long term side effect of CGRP antagonists

https://www.practicalpainmanagement.com/pain/headache/stake-possible-long-term-side-effects-cgrp-antagonists

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11141954/

Adenossinehttps://nl.qwe.wiki/wiki/Adenosine

cAMP https://nl.wikipedia.org/wiki/Cyclisch_adenosinemonofosfaat

Galcanezumab/Emgality https://www.horizonscangeneesmiddelen.nl/geneesmiddelen/galcanezumab-neurologische-aandoeningen-hoofdpijn%5B2%5D/versie3

Serotonine and CGRP in Migraine https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4117050/

Inhoudsopgave