Ijzer helpt beter te ontgiften

Kijk in onze uitgebreide kennisbank
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Ijzer helpt beter te ontgiften

Een van de grote problemen bij patiënten met MCAS is het onvermogen om goed te ontgiften. Bij onderzoeken naar zware metalen in het lichaam kom je dan ook regelmatig een belasting lood, kwik, aluminium en nikkel  tegen en zijn er tekenen van zwakke of erg zwakke ontgifting. 

Daarnaast zie ik ook vaak een verlaagd kobalt en verhoogd vrij koper, wat dat ermee te maken heeft bespreek ik later in dit artikel.

In dit artikel:

Te lezen voor abonnees:

CYP 450 enzymen zijn essentieel voor ontgifting

De ontgifting van zware metalen, maar ook van vele andere gifstoffen zoals pesticiden, medicatie, xeno-oestrogenen, gebeurt in de lever met behulp van CYP450 enzymen. Tot nu toe zijn er meer dan 8800 CYP-genen bekend en dit aantal neemt nog steeds toe, dankzij genoomsequencing-projecten (*)

De CYP450 enzymen zijn afhankelijk van heem. Bij een heem tekort zijn de CYP450 niet (genoeg) actief.

Heem is een vorm van biologisch ijzer (ijzer-protoporfyrine IX-complex). Het is heel arm aan vrij ijzer, het vormt heemijzer, met name uit hemoglobine. 

Pathogene micro-organismen zoals parasieten en schimmels bijv. Candida albicans gebruiken deze vorm van ijzer. (*)

Ook pathogene (ziekveroorzakende) bacterien gebruiken heemijzer zoals bijvoorbeeld Salmonella (*). Dit artikel bespreekt Candida omdat dit zoveel voor komt.

Bij mensen is albumine het meest voorkomende serum-heem-bindende eiwit.  Albumine is een vorm van heemijzer en  zorgt er bij de Candida schimmel voor dat deze meer heem kan gebruiken. Het zou dus goed zijn om albumine te verlagen om zo de Candida uit te hongeren. 

Candida albicans is een schimmel en ziekteverwekker die vrij heem gebruikt. Het vangt het heem uit de hemoglobine met behulp van humaan serumalbumine (HSA).  Men dacht eerst dat dat goed was, hierdoor zou er minder ijzer voor pathogene microben zijn, maar in nader onderzoek bleek het HSA het heem juist beter beschikbaar maakte voor Candida albicans en andere schimmels!

Er zijn veel gewone geneesmiddelen die aan HSA binden, in een onderzoek bij dieren zag men dat  naproxen en salicylzuur (salicylaat) de albumine gebonden heem remt waar Candida albicans zich aan te goed doen. Het verhogen van salicylzuur zou Candida albicans kunnen remmen (*)

Goed ontgiften kan alleen met voldoende heem

We spreken als het gaat over het verbeteren van de ontgifting altijd over glutathion en het stimuleren van de diverse ontgiftingspaden in de lever. Het aanleveren van voldoende heem om de enzymen te activeren wordt vaak vergeten. Om beter te kunnen ontgiften is er heem nodig. Dit is een van de redenen dat het naar mijn idee goed is om mensen met MCAS meer vlees te laten consumeren. Daarnaast verlaag je daarmee de koolhydraatinname waardoor de Candida schimmel uitgehongerd wordt.

  1. Schimmel verlaagt heem
  2. Schimmel verlaagt dus hemoglobine
  3. Schimmel verlaagt CYP450 enzymen omdat deze afhankelijk zijn van heem
  4. Schimmel zorgt voor productie van ethanol (alcohol) en dat zorgt weer voor mestcel reacties> o.a. histamine wordt vrijgelaten

Kobalt, koper en CYP450 enzymen

Zoals je nu weet ben je voor de aanmaak van CYP450 enzymen en dus een van de ontgiftingspaden  in de lever afhankelijk van heemijzer. Een tekort aan heem zorgt voor een tekort aan hemoglobine, ofwel bloedarmoede. 

Bloedarmoede kan ook ontstaan door een tekort aan B12, een belangrijk bestanddeel van B12 is cobalamine, waarvan kobalt de belangrijkste stof is. Een kobalttekort zorgt voor een tekort aan B12. 

Het kobalttekort kan ontstaan door een verhoogd ongebonden kopergehalte. 

Om koper in het lichaam te kunnen gebruiken moet het eerst gebonden worden aan het eiwit ceruloplasmine. Vrij koper is toxisch en kan gaan stapelen. Verhoogd vrij koper zorgt voor een verlaging van ijzer en dus verlaging van heem. 

Hoog koper>laat kobalt>laag ijzer>laag heem>laag CYP450>zwakke ontgifting

Bij histamine intolerantie en MCAS is er vaak een tekort aan biologisch koper. Het DAO enzym is een koperhoudend enzym. Je zou dan denken dat je bij een tekort dus geen kopertoxiciteit hebt. Dit zijn echter niet juist. Een tekort aan biologisch beschikbaar koper kan ontstaan door een kopertoxiciteit. Hier kun je meer lezen over koper toxiciteit.

Koper verlaagt de omzetting van NPR naar CYP450

De CYP450 enzymen breken gifstoffen af, dit doen de enzymen niet helemaal alleen, ze hebben daarbij hulp nodig van het NPR enzym. (NADPH-P450-reductase). In een onderzoek, gepubliceerd in Biochemistry 2002 zag men dat koper remmend werkt op cytochroom P450 (P450) . Men onderzocht meerdere mineralen (zink, magnesium, mangaan, calcium en kobalt en koper) en alleen koper remde de reactie doordat het een verlaging van de NPR-niveaus veroorzaakte.

Koper remt dus zowel P450 als NPR en het zorgt er daarnaast voor dat de verandering van NPR naar P450 niet goed gebeurt. Kopertoxiciteit veroorzaakt zo ontgiftingsproblemen.

Om dit op te lossen moet koper gebonden worden aan eiwitten. Dit zijn ceruloplasmine en metallotheonein. Het kan zijn dat je hier een tekort aan hebt en dat dit het koper probleem en dus de ontgiftingsproblemen veroorzaakt. Lees hier meer over ceruloplasmine verhogen.

Genetisch onderzoek

Je kunt een genetisch Farmaco CYP450  onderzoek bij mij of een andere behandelaar die aangesloten is bij iGene. Een andere mogelijkheid is dit via een arts aan te vragen.  Dit wordt echter alleen uitgevoerd op aanvraag van arts als er een vermoeden bestaat dat men overmatig of juist minder op medicatie reageert. 

Als je deze CYP450 wil laten onderzoeken omdat je supplementen of koffie veel langer doorwerken, wordt je aanvraag niet geaccepteerd omdat zij deze middelen niet voorschrijven. Onthoud dat in de ziekenhuizen en verzekeringen helaas alles om geld draait. Je zult je het onderzoek zelf moeten betalen en bij of één van mijn collega’s aan moeten vragen. 

Een Cyp450 onderzoek kijkt naar genetische varianten en mutaties in de genen van enzymen en proteinen. 

Een makkelijker onderzoek, die kijkt naar een onderliggende oorzaak van een mogelijk tekort aan deze enzymen, is een hemoglobine onderzoek. Deze kun je bij je huisarts aanvragen. 

Als je hemoglobine te laag is, is er een te laag zuurstoftransport en zal je dus snel moe worden omdat je zuurstof in je bloed nodig hebt om energie aan te maken (samen met glucose).

Is je waarde te laag, dan spreekt men van bloedarmoede. Er zijn meerdere oorzaken van bloedarmoede bekend, waarvan de bekendste is: te weinig ijzer inname, B12 tekort, maar schimmels worden er nooit bij genoemd. Dus mocht je het onderzoek aanvragen bij de huisarts, geef dan aan dat je moe bent en je bloedarmoede wil laten onderzoeken.

Hemoglobine verhogen 

Vermijd suiker om de candida schimmel te verlagen. Vermijdt niet alleen glucose, dus witte snelle suikers, maar ook fructose, de nog snellere suiker. 

Inhoudsopgave