Wat is jouw exposoom?

Kijk in onze uitgebreide kennisbank
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Wat is jouw exposoom?

Wat??

-Je exposoom. Exposoom zijn alle externe en interne factoren die invloed hebben op je gezondheid. 

Door je exposoom in beeld te brengen krijg je een beter beeld welke factoren jouw gezondheid beïnvloeden. Als je een aandoening of ziekte hebt die maar niet op wil lossen kun je kijken of je genen de oorzaak zijn van je aandoening. Dit zal bij ⅓ van de ziekten dan ook een oorzaak blijken. Bij ⅔ van alle ziekten zijn echter de externe factoren de oorzaak, je kunt deze onderzoeken. Er wordt dan gekeken naar epigenetica en andere externe factoren.

Wat betekent exposoom?

Het woord exposoom komt van het woord expose (blootstellen) en het woord genoom (de verzameling van onze genen. Door blootstelling aan verschillende factoren zullen je genen beïnvloed worden. Dr. Ben Lynch schreef hier uitgebreid over in zijn boek Dirty Genes, waarin de meest voorkomende vervuilde genen beschreven worden en hoe je deze weer schoonmaakt. Dit beïnvloeden van de genen heet epigenetica.

Je kunt je genen vervuilen waardoor ze niet goed werken, en je kunt ze dus ook weer herstellen. 

Als je je exposoom in beeld brengt, kun je zien op welke punten je aan je genen en dus ook aan je gezondheid kunt werken zodat je ziekte bij de bron aan kunt pakken.

Hoe breng je je exposoom in beeld?

Omdat het een vrij nieuw manier is om je gezondheid op deze manier te analyseren zijn er nog geen protocollen voor.  Prof. dr. ir. Roel Vermeulen, hoogleraar milieu epidemiologie en exposoom analyse, doet onderzoek naar de samenhang tussen deze factoren en ziekten.

Apps

Met gebruik van apps op je smartphone en  sensors geplaatst op diverse plaatsen in Nederland, die informatie geven over geluid, licht- en luchtverontreiniging op verschillende tijden, kan er in kaart worden gebracht welke factoren een grote invloed hebben. 

Apps als Breezometer, Luchtkwaliteit Luchtvervuiling, IQAir Air Visual, geven de luchtkwaliteit aan. Breezometer geeft ook aan of er mogelijk veel pollen in de lucht zitten en welke bomen en planten er in je omgeving zijn. Je kunt bosbranden in beeld brengen. Breezometer vind ik wel de beste, zeker bij allergien en MCS en MCAS.

De app Light Pollution Map is gemaakt voor de astronomie, maar is ook handig voor jezelf, zeker als je veel reist. Lichtvervuiling verstoort de hormoonhuishouding en het dag- en nachtritme. Heb je oestrogeendominantie dan is lichtvervuiling een punt van aandacht. Er zijn ook apps om geluid (decibels) te meten.

Nog een handige app is een EMF meter, deze meet met behulp van de in de telefoon ingebouwde magnetisch veld sensor elektrisch magnetische straling in je omgeving. Heel simpel en effectief. Er zijn er verschillende, zoals True EMF Detector. Ga daar eens mee over je laptop, dan zie je meteen waar de meeste straling is. Ik was best geshockeerd dat op het toetsenbord de straling het hoogst was op het punt waar mijn linkerhand op de laptop ligt. Daar sloeg de meter rood uit. Ik zag een waarde van gemiddeld 350 microtesla, terwijl de toegestane waarde voor elektrische apparaten 100 microtesla is. Deze app is ook handig als je in de buurt van hoogspanningslijnen woont.

Antennes checken

Antennes zorgen voor straling, wat schadelijk voor de gezondheid is. HIER kun je zien waar in Nederland antennes zijn geplaatst en HIER kun je zien waar hoeveel WIFI masten er zijn. (Best shockerend.)

Er is nog veel onderzoek te doen voordat er een officieel exposoom protocol geschreven zal zijn en in gebruik zal worden genomen.

Ondertussen kun je zelf aan de slag en kijken wat de invloed is van de volgende factoren:

  • Voeding (e-nummers, pestciden en herbiciden, GMO, fabrieksvoedsel, leeg voedsel(
  • Stress (dagelijkse stress, lichamelijke stress (waaronder onderstaande vormen, maar ook te intensief sporten), trauma)
  • Inactiviteit
  • Schimmels en mycotoxinen
  • Luchtvervuiling, fijnstof
  • Licht en geluidsvervuiling
  • EMF en WIFI straling
  • Bacteriën in de darmen
  • Combinatiefactoren
  • Genetische aanleg (genetisch onderzoek naar het vermogen om te ontgiften en voedingsstoffen op te nemen en te verwerken tot voor het lichaam bruikbare voedingsstoffen)

Voetafdrukken interpreteren

Met genoemde biologische informatie kunnen mechanismen, waardoor de ziekte ontstaat, worden ontrafeld. Wanneer een gen wordt uitgeschakeld, wordt er in onze lichaamscellen een eiwit minder of juist meer geproduceerd. Hierdoor kunnen processen verstoord worden, met ziekte als gevolg. Bovendien kunnen bij bepaalde ziektebeelden aan- en uitgeschakelde genen opgespoord worden. Roken laat bijvoorbeeld zogenaamde voetafdrukken na: op basis van epigenetische profielen kan worden bepaald of iemand gerookt heeft, omdat het tot langdurig zichtbare, specifieke patronen leidt.

Genetisch onderzoek

Je kunt je genetisch laten onderzoeken, hierbij worden de meeste bekende gezondheidsrisico’s in kaart gebracht en je krijgt een overzicht van de genen van de enzymen die je ontgifting, hormonen, neurotransmitters, ontstekingen, oxidatie, methylatie en oestrogeenproductie mede bepalen. De genen voor de histamine afbrekende enzymen worden ook in beeld gebracht. (HNMT, DAO, MAOA en MAOB)
Wil je dit onderzoek neem dan via email contact op.

Uitdagingen

Combinatiefactoren die elkaar op positieve of negatieve wijze beïnvloeden, maken het geheel ingewikkeld. Soms kan het totaal groter uitpakken dan de som der delen doet vermoeden. Daarbij zijn er de zaken waarvan men niet weet dat men ze niet weet én er zijn gebieden waarop de techniek nog niet ver genoeg is. Bovendien heeft blootstelling in veel gevallen geen direct effect. Dat alles maakt het onderzoek er niet gemakkelijker op. Er moet vaak langere tijd gemeten worden voor adequate resultaten. Daar komt bij dat de levensfase waarin de blootstelling plaatsvindt, vaak een belangrijke factor is. Kleine kinderen en senioren zijn over het algemeen gevoeliger voor bepaalde invloeden.

Bronnen

G.W. Miller en D.P. Jones: The nature of nurture. Refining the definition of the exposome, Toxicological Sciences (januari 2014) 

Yu C, Tang H, Guo Y, Bian Z, Yang L, Chen Y, et al. Hot Tea Consumption and Its Interactions With Alcohol and Tobacco Use on the Risk for Esophageal Cancer: A Population-Based Cohort Study. Ann Intern Med. ;168:489–497. doi: 10.7326/M17-2000

https://www.bonusan.com/nl/nieuws/het-gat-tussen-genen-en-gezondheid/

Straling:https://www.antennebureau.nl/plaatsing-antennes/locaties-antennes-in-nederland

Inhoudsopgave