Mestcelactivatiesyndroom.nl algemene voorwaarden Membership

Mestcelactivatiesyndroom.nl algemene voorwaarden Membership

Mestcelactivatiesyndroom.nl 
Algemene Voorwaarden Membership 

 1. INLEIDING 

Welkom bij de website mestcelactivatiesyndroom.nl
Onze week, maand of jaar lidmaatschapsdienst (hier nader te noemen: ‘Week Membership’, ‘Maand Membership’, ‘Jaar Membership’) geeft jou voor een vaste prijs toegang tot de website voor de duur van jouw Membership. 

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor het Membership voor toegang tot de database tussen Mestcelactivatiesyndroom.nl en jou als consument. 

Deze Algemene Voorwaarden gelden niet voor de programma’s van Mestcelactivatiesyndroom.nl. Wanneer je geïnteresseerd bent in één van deze diensten, lees dan de afzonderlijk hiervoor geldende voorwaarden op de website.

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit 3 artikelen, die hieronder uiteengezet worden. Je wordt verzocht alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden en de overige begeleidende documenten te lezen (een complete lijst daarvan is te vinden in Artikel 3) voordat je een order bij ons plaatst. Door het plaatsen van een order voor een Membership ga je ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en verklaar je deze gelezen te hebben. 

Wanneer er dingen veranderen, kunnen deze Algemene Voorwaarden eveneens veranderen. Wij wijzen jou er nogmaals op deze Algemene Voorwaarden te lezen voordat jij een order voor een Membership plaatst bij ons, zelfs wanneer jij dit eerder al gedaan hebt. Het Membership geldt onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden en de versie die geldt op het moment dat een Abonnement wordt afgesloten. 

 1. BEDRIJFSINFORMATIE

Mestcelactivatiesyndroom.nl, Apta Voedingsadvies. 

Adres: Lieu-dit Les Pougagnes, 03160 Saint Leopardin d’augy, Frankrijk 

Telefoonnummer: 0031 0613426644

E-mailadres: info@mestcelactivatiesyndroom.nl

 1. DOCUMENTEN DIE DE OVEREENKOMST VORMEN

De overeenkomst voor een Membership (de ‘Overeenkomst’) bestaat uit de volgende documenten,

De Orderbevestiging voor het Membership

Deze Algemene Voorwaarden 

Artikel I Hoe in te schrijven voor 

Artikel II Algemene Voorwaarden voor Diensten voor consumenten

In geval van een conflict of inconsistentie wordt de voorrang van de documenten bepaald door de volgorde waarin deze hierboven worden vermeld, tenzij de omstandigheden duidelijk een andere volgorde voorschrijven. Aanvullende voorwaarden of overeenkomsten kunnen van toepassing zijn voor extra diensten die jij van ons koopt in verband met het Maandelijks Membership.

Deze Algemene Voorwaarden zullen nimmer jouw wettelijke rechten beperken.

 1. HOE IN TE SCHRIJVEN VOOR 
 1. PLAATSEN VAN EEN ORDER

Je kunt online een order plaatsen voor het Membership (‘Order’) via de webwinkel Mestcelactivatiesyndroom.nl op https://mestcelactivatiesyndroom.nl en de daarbinnen beschikbare applicaties.

Om je te Abonneren moet je,

 • 18 jaar of ouder zijn

Wanneer jij een Order plaatst, verklaar en garandeer je dat jij niet voorkomt op, of handelt namens een persoon die voorkomt op een sanctielijst van de Verenigde Naties, de Europese Unie of de Verenigde Staten van Amerika en dat jij het abonnement niet zal verkopen aan derden. 
Voorts behouden wij ons het recht voor eventuele kosten niet aan jou te restitueren en kunnen wij wettelijk geen terugbetaling doen van reeds betaalde kosten of deel van de Koopprijs.

Om een Order te plaatsen in de Webwinkel moet jij alle verplichte velden naar waarheid en correct invullen, jouw Membership configureren volgens de opties die aan jou worden aangeboden en bevestigen dat jij deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen. Daarnaast moet jij een Mestcelactivatiesyndroom.nl account  aanmaken, wanneer jij dit nog niet hebt gedaan. Voor dit Account zijn er aparte voorwaarden, welke te vinden zijn op de website.

Wanneer jij een Order plaatst in onze Webwinkel, dan plaats je een bindend aanbod om een overeenkomst te sluiten volgens deze Algemene Voorwaarden. Voorwaarden die jij hebt verzocht als onderdeel van de Order zullen eerst geldig zijn wanneer wij deze voorwaarden duidelijk schriftelijk geaccepteerd hebben.

EEN BINDENDE OVEREENKOMST

Zodra wij jouw Order hebben verwerkt en bevestigd hebben dat wij aan jouw Order kunnen voldoen, sturen wij jou een schriftelijke orderbevestiging van het Membership (‘Orderbevestiging’). Bij ontvangst van de Orderbevestiging sluit jij een bindende overeenkomst (‘Overeenkomst’) met ons. De Orderbevestiging gaat vergezeld van de volledige inhoud van de Overeenkomst.

NB: een automatisch bericht dat je van ons ontvangt als reactie op jouw Order vormt geen formele Orderbevestiging, tenzij dit duidelijk als zodanig wordt vermeld.

 1. WIJZIGINGEN OP EEN ORDER

Behalve in het geval dat de Orderbevestiging onjuiste informatie bevat en niet aansluit bij jouw Order, is het niet toegestaan Orders te wijzigen. In geval dat jij jouw Order wilt wijzigen, vragen wij jou om voor ondersteuning contact op te nemen met info@mestcelactivatiesyndroom.nl Indien een wijziging onmogelijk is, om ongeacht welke reden, dan kun jij jouw Order nog wel annuleren op de wijze zoals hieronder beschreven en een nieuwe Order plaatsen.

 1. PRIJS 

Jouw Maandelijks Membershipsvergoeding omvat toegang tot alle artikelen in de database van info@mestcelactivatiesyndroom.nl
Tenzij door ons uitdrukkelijk anders gesteld, zijn de prijzen die in de Webwinkel worden getoond inclusief belasting over de toegevoegde waarde (‘BTW’).

Jouw eerste (1e) Vergoeding wordt gereserveerd na het sluiten van de Overeenkomst en vastgelegd zodra we je toegang hebben verleend tot de afgeschermde content op de website. Met uitzondering van de eerste (1e) Vergoeding, betaal jij jouw Vergoeding vooraf op dezelfde datum van iedere kalendermaand, dat wil zeggen, de datum waarop je toegang hebt gekregen (‘Factureringsdatum’). De factureringsperiode voor jouw Vergoeding ligt derhalve tussen de Factureringsdatum van iedere kalendermaand (de ‘Factureringsperiode’). Bijvoorbeeld, wanneer jij je abonnement op 10 maart hebt gestart,  wordt de Factureringsperiode de periode tussen 10 maart en 10 april. 

 1. BETALING 

Voor het betalen van jouw Maandelijks Membership kun jij kiezen uit verschillende betalingsopties die beschikbaar zijn in de Webwinkel en je kunt deze voldoen in de daar vermelde valuta. Wij zullen de betalingsgegevens die jij aan ons heeft verstrekt gebruiken voor jouw eerste Vergoeding en voor alle volgende Vergoedingen en bijkomende kosten. 

BETAALMETHODEN

Je kunt je Vergoeding betalen op de manier die aan jou wordt gepresenteerd wanneer je jouw bestelling plaatst. Over het algemeen accepteren we de volgende betaalmethoden: Ideal, SEPA-automatische incasso, Bancontact. We behouden ons het recht voor om bepaalde betaalmethoden voor een Bestelling niet te accepteren en verwijzen naar andere betaalmethoden. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen of toeslagen die door derden worden aangerekend, zoals, maar niet beperkt tot, banken of creditcardaanbieders.

7.1. VEILIGE BETALING MET BETAALPAS / CREDITCARD 

Bij in het invullen van jouw betalingsgegevens worden jouw gegevens in versleutelde vorm via een beveiligde verbinding veilig verzonden naar onze Betalingsdienstaanbieder (‘BDA’) en daar verwerkt. 

7.2. SPECIFICATIE VERGOEDING 

Je ontvangt een specificatie van jouw Vergoeding in jouw ‘Mijn pagina’ in jouw account op mestcelactivatiesyndroom.nl en naar het e-mailadres dat jij hebt opgegeven bij het plaatsen van jouw bestelling op dezelfde dag als jouw Factureringsdatum. Let erop dat jouw gekozen betaalmethode geldig is en dat jij voldoende saldo hebt om de betaling te kunnen uitvoeren.

7.4. LATE BETALING

Heb je gekozen voor betalen in 3 termijnen dan is het is jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat jouw Vergoeding en eventuele bijkomende kosten voldaan worden. Indien jij jouw Vergoeding niet hebt voldaan op de vervaldatum, dan sturen wij jou één (1) herinnering waarin wij jou vragen deze betaling per omgaande te doen. Let erop dat je betalingsinstructie in die herinnering opvolgt, deze kan afwijken van jouw normale betalingsmethode. 

 1. LEVERING

Alle producten op de website van Mestcelactivatiesyndroom.nl zijn digitaal en worden ofwel verstuurd per email, zijn toegankelijk voor de consument op de website zelf of kunnen worden gedownload. Als er op welk gebied dan ook problemen ontstaan met toegang tot de content, neem dan contact met ons op.

 1. ANNULERING VAN EEN ORDER 

Je kunt jouw Order annuleren te allen tijde kosteloos annuleren, mits jij jouw inloggegevens voor toegang tot de beschermde content van de website nog niet hebt ontvangen. In dit geval zullen wij de eerste gereserveerde Vergoeding zo spoedig mogelijk aan je terugstorten, maar in ieder geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van jouw annulering van de Order. Mocht je dit willen doen, dan moet je ons dat laten weten door contact met ons op te nemen.

 1. WETTELIJK RECHT VAN HERROEPING

Wanneer je een Order bij ons plaatst in de Webwinkel, dan heb jij een wettelijk recht van herroeping uit de Overeenkomst, om ongeacht welke reden, binnen veertien (14) dagen na de Orderbevestiging. 

10.6. ANNULERING EN RESTITUTIE 

Bij annulering van een programma gelden de volgende voorwaarden:

Annulering 1 week voor aanvang programma: volledig restitutie.
Annulering minder dan 7 dagen voor aanvang: 50% restitutie.
Annulering eenmaal gestart: 25% restitutie.

Restitutie vindt plaats binnen 14 dagen na annulering.

Memberships zijn éénmalige aankopen en er zijn geen restituties.

Voor de terugstorting gebruiken wij dezelfde betalingsmethode die jij hebt gebruikt voor jouw betaling, tenzij dat niet mogelijk is. Indien je weet dat dit niet mogelijk is, ongeacht om welke reden, neem dan contact met ons op. Indien wij om ongeacht om welke reden de terugstorting niet aan jou kunnen doen via dezelfde betaalwijze, of wanneer, om ongeacht om welke reden, andere regelingen nodig zijn, dan nemen wij contact met je op om de restitutie te regelen.

 1. DUUR & BEËINDIGING VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

11.1. DUUR VAN HET M2M LIDMAATSCHAP 

Jouw Maandelijks Membership vangt aan op het moment dat je betaalt.

11.2. MINIMUMPERIODE 

Het Maandelijks Membership heeft een minimumperiode van één Factureringsperiode, d.w.z. 1 maand.

11.3. BEËINDIGING VAN HET MEMBERSHIP DOOR JOU 

Het membership wordt voor bepaalde tijd aangeschaft. De betaling is eenmalig. Eenmaal betaald ben je een maand lang member. Je membership wordt niet automatisch verlengd en je kunt ook niet voortijdig je membership opzeggen.

 1. WIJZIGINGEN OP DE OVEREENKOMST

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Overeenkomst en de overige daarin vervatte documenten, alsmede om de prijs van jouw Maandelijks Membership te wijzigen. Wij zullen dergelijke wijzigingen vooraf aan jou communiceren en jou informeren over hoe jij die wijzigingen kunt accepteren. In geval dat wij een prijswijziging doorvoeren, heb jij de keus om hetzij akkoord te gaan met de wijziging volgens de instructies die jij vindt in het bericht waarin wij jou van de wijziging in kennis te stellen, of hier niet mee akkoord te gaan en de prijswijziging te weigeren door jouw Maandelijks Membership op te zeggen volgens Artikel 11. Indien jij ons niet kenbaar maakt dat je niet met de wijziging akkoord gaat, dan nemen wij aan dat je de wijzigingen accepteert. Wij sturen jou altijd een herinnering wanneer er een wijziging plaatsvindt. Prijswijzigingen zullen 30 dagen nadat wij je van deze wijziging in kennis hebben gesteld van kracht worden.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS JOU

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken met betrekking tot zaken waarvoor het onwettig is onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

De website met de membership en programma’s zijn gemaakt om te informeren en zijn geen medisch advies voor genezing/herstel. Het volgen van een programma voor gezondheidsklachten en het lezen en interpreteren van de informatie is de eigen verantwoordelijkheid van de consument. 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor problemen met de gezondheid of schade welke ontstaat door het veranderen van de voeding en/of leefstijl. De consument verklaart bij inschrijving van het programma deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. Zonder akkoord kan niet deelgenomen worden aan een programma of een membership.

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk jegens jou als Consument en derhalve niet verantwoordelijk voor verlies of kosten met betrekking tot jouw persoonlijke acties.

Heb je een klacht, dan kun je deze indienen via het contactformulier of ons contacteren via telefoon of email. 

 1. EIGENDOM VAN RECHTEN

Alle immateriële eigendommen die worden getoond in de Webwinkel of immateriële eigendommen in verband met het Maandelijks Membership en de Online Programma’s  zijn ons eigendom en het is jou niet toegestaan deze eigendommen te gebruiken zonder onze toestemming.

 1. DATAPRIVACY

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van jouw persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft, gebruik maakt van de Site en een Order plaatst. Informatie omtrent onze verwerking van jouw persoonsgegevens is te vinden in ons Privacybeleid welke beschikbaar is op de Site.

 1. NIETIGHEID

Indien enige bepaling van de Overeenkomst of van deze Algemene Voorwaarden wordt geacht ongeldig, onwettig, nietig of om enige reden onafdwingbaar te zijn, dan zal dit niet van invloed zijn op de geldigheid of het gebruik van de overige bepalingen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSMACHT

Alle Overeenkomsten tussen jou en ons worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig het Zweeds recht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Indien verplichte wettelijke regelgeving ter bescherming van consumenten in jouw land van verblijf bepalingen bevat die gunstiger zijn voor jou als consument, dan zullen deze bepalingen gelden.

Als Consument kun jij een rechtszaak aanspannen in verband met de Overeenkomst bij de bevoegde rechtbank in jouw verblijfplaats of bij de bevoegde rechtbank van de plaats waar wij gevestigd zijn.

Indien wij enige van onze rechten willen afdwingen tegen jou als consument, dan zullen dit wij uitsluitend doen bij de rechtbanken van de jurisdictie waarvan jij een inwoner bent.

 1. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING VOOR CONSUMENTEN

Wanneer jij als consument een klacht hebt die jij niet met ons kunt oplossen, dan heb jij de mogelijkheid jouw klacht eveneens voor te leggen aan het platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Unie (het ‘ODR-platform’) waarmee handelaren en consumenten zoals jij klachten ontstaan uit online aankopen buitengerechtelijk kunnen oplossen. Het ODR Platform vind je op: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Wij zijn niet gehouden aan of verplicht om gebruik te maken van een andere entiteit voor geschillenbeslechting voor het oplossen van geschillen met u, tenzij duidelijk anders wordt vermeld.

 1. MEER INFORMATIE

Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op: http://mestcelactivatiesyndroom.nl/algemenevoorwaardenl 

Wanneer je deze wilt opslaan voor jouw eigen archief, dan kun je deze Algemene Voorwaarden afdrukken of opslaan als PDF op jouw computer.

III. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN VAN APTA VOEDINGSADVIES 

Dit zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten van Mestcelactivatiesyndroom.nl en het bedrijf Apta Voedingsadvies. 

Lees alle Artikelen van deze Algemene Voorwaarden voor Mestcelactivatiesyndroom.nl goed door voordat U een Order voor een Maandelijks Membership plaatst. Door het plaatsen van een Order gaat U ermee akkoord gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden en verklaart U deze gelezen te hebben. 

 1. BEDRIJFSINFORMATIE en CONTACTGEGEVENS

Mestcelactivatiesyndroom.nl / Apta Voedingsadvies 
Lieu-dit Les Pougagnes, 03160, Saint Leopardin d’augy, Frankrijk
Telefoonnummer: +31 613426644

E-mailadres: info@mestcelactivatiesyndroom.nl

 1. LOOPTIJD EN BEËINDIGING 

Het membership zal aan U worden geleverd volgens deze Algemene Voorwaarden voor het membership gedurende de looptijd van Uw Lidmaatschap.

Deze Algemene Voorwaarden voor Mestcelactivatiesyndroom.nl  membership en cursussen eindigen automatisch van rechtswege bij beëindiging van Uw Lidmaatschap.