Onderzoek

Onderzoek

De onderzoeken voor de onderliggende oorzaken van verhoogd histamine en MCAS kunnen besteld worden in de WEBSHOP.  De onderzoeken worden uitgevoerd door laboratorium Biovis en iGene.  Na bestelling van het product, wordt een testset thuis gestuurd die u in de meegeleverde enveloppe weer terugstuurt.

Voor een bloedonderzoek krijgt u via Biovis een priklocatie adres bij u in de buurt toegezonden. (alleen in NL)

Via mestcelactivatiesyndroom.nl ontvangt u de uitslag per mail, eventueel aangevuld met een analyse/verslag van Lisa Goudzwaard.

Informatie over de medische onderzoeken voor de diagnose MCAS vindt u op de pagina:  MCAS Onderzoek.

Geef bij de bestelling van een onderzoek het complete adres op 
en vermeldt bij het kader EXTRA INFORMATIE uw geboortedatum

Zonder geboorte datum kunnen onderzoeken niet in behandeling worden genomen. Bent u bij bestelling vergeten de geboortedatum aan te vullen. Mail deze dan naar info@mestcelactivatiesyndroom.nl  en vermeldt om welk onderzoek het gaat.

Histamine intolerantie en het mestcel activatie syndroom (MCAS)  zijn het gevolg van verstoringen in meerdere lichaamssystemen waardoor gifstoffen zich opstapelen en het immuunsysteem overprikkelt raakt. Om de oorzaak van het histamine overschot te achterhalen zijn er meerdere onderzoeken mogelijk. 

We adviseren om te beginnen met een Basis Darmonderzoek of als het nog niet zeker is of histamine de allergie achtige klachten veroorzaakt het Basis Darmonderzoek STRESS. Daarnaast adviseren we een Haarmineraal onderzoek naar zware metalen en mineralen, bijna iedereen heeft tegenwoordig teveel zware metalen in zijn lichaam en een Mycotoxine onderzoek.

Meer informatie: Toxiplex Mycotoxinen onderzoek

Dit onderzoek dient u zelf te bestellen bij Arminlabs in Duitsland. U krijgt dan een adres van bloedprikpunt in Nederland en u stuurt het bloed zelf op naar het laboratorium. Het mycotoxinen onderzoek is een belangrijk onderzoek omdat deze bij driekwart van de mensen met MCAS een rol spelen. Een kwart van de bevolking is niet in staat om mycotoxinen voldoende uit te scheiden. 

Onderzoek bij huisarts of ziekenhuis

Bij de huisarts of het ziekenhuis wordt helaas lang niet alles onderzocht. Ten eerste moet een arts het belang van een onderzoek inzien en moet een arts dus begrijpen wat je hebt en waarom een bepaald onderzoek nodig is. Een huisarts heeft contracten  met verzekeraars en deze werken met protocollen betreft de kosten voor onderzoeken. Dat is vaak de moeilijkste drempel, want er is bij een huisarts of allergoloog vaak weinig of geen kennis aanwezig over HIT en MCAS, al neemt dit ieder jaar een beetje toe. 

Wijs je arts of behandelaar op deze website. 

Als een onderzoek niet via de huisarts of ziekenhuis aan te vragen is, kunt u dat in de webshop doen.

De prijzen op deze website zijn de prijzen inclusief uitgeschreven interpretatie en kort advies mits van toepassing. Een uitgeschreven interpretatie voor een darmonderzoek is ongeveer 10 pagina’s, een haarmineraal onderzoek 30 pagina’s en een onderzoek naar één parameter volstaat met een emailbericht.
Zo kunt u alles teruglezen en weet u precies waarom u bepaalde voedingsmiddelen moet laten staan of juist moet eten en welke supplementen en/of probiotica u nodig heeft.

De volgende onderzoeken zijn in de webshop te bestellen:

ALGEMEEN, om oorzaken op te sporen

 • Basis darmonderzoek (darmflora status en spijsvertering), ontlasting
 • Basis darmonderzoek Plus met Akkermansia en F.Prausnitzii, (darmflora status en spijsvertering, bij GABA/glutamaat disbalans), ontlasting
 • Basisprofiel stress, basisonderzoek aangevuld met histamine en lekke darm, bij twijfel over histamine intolerantie, ontlasting.
 • Lekke darm, ontlasting. Als aanvulling op basis darmonderzoek of los onderzoek
 • Parasietenprofiel
 • MIDI Microbioom, let op: bevat niet alle spijsverterings parameters van het basis onderzoek en is voornamelijk gefocust op darmflora.
 • Organische zuren (OAT), urine 
 • Genetisch onderzoek (DNA), speeksel
 • Mineralen en zware metalen haaronderzoek

 

VERHOOGD HISTAMINE

 • DAO, bloed
 • DAO co factoren (vit. B6, koper en zink), bloed
 • Histamine afbraak capaciteit, bloed
 • Histamine in urine
 • Methylhistamine in urine
 • Histamine in feces, ontlasting
 • Histamine vormende bacteriën, ontlasting
 

HORMONEN – bijnieruitputting en oestrogeendominantie

 • Hormoonprofiel man of vrouw (cortisol, DHEA, testosteron, oestradiol), speeksel