Winkel

N-methylhistamine urine onderzoek

61.77

Category:
Share:

N-methylhistamine urine onderzoek: N-methylhistamine is een afbraakproduct van histamine en wordt vrijgelaten bij een mestcel reactie.  

In dit onderzoek wordt de totale hoeveelheid gemethyleerde histamine in urine gemeten. Je kunt hieraan zien hoe goed iemand kan methyleren. Dit zegt iets over de afbraak capaciteit. Als het histamine gehalte in urine normaal is, maar er is een verlaagde hoeveelheid methyl, dan kun je alsnog een systemisch histamine probleem hebben.

Je kunt deze test ook gebruiken om te zien of er mestcel activatie is geweest. Het kan indiceren of een persoon een anafylactische reactie heeft of het kan gebruikt worden om mastocytose te diagnosticeren. Het is ook mogelijk om de histamine zelf te meten. Dit wordt vaker in bloed onderzocht, maar kan ook in urine. Ze hebben dezelfde functie: onderzoeken of er verhoogde mestcelactivatie is geweest. Voor meer informatie, zie de pagina ‘Onderzoek’

Het monster wordt afgenomen van de 2e ochtendurine. Het is dus geen 24-uurs urine test en hoeft ook niet gekoeld te worden vervoerd.

Onderzoek

Onderzoek