Categorie - DAO enzym

DAO enzymen in de organen

DAO (Diamine Oxidase) is het belangrijkste enzym wat in de darmen histamine afbreekt. Maar wist je dat dit enzym niet alleen in de darmen actief is en dat niet alleen mensen deze enzymen in hun lichaam hebben maar ook bacteriën, schimmels, planten en dieren (mensen). Hier hebben ze verschillende functies.  Het zijn, als je er zo over nadenkt, heel bijzondere enzymen. Bij mensen zijn de functies diverser dan je zou denken. Als men over DAO enzymen spreekt gaat dit altijd over de DAO enzymen in de darmen die daar het histamine afbreken, maar  DAO vind je veel weefsels. Het meeste vind je tijdens de zwangerschap in de placenta, dit merk je ook als je zwanger bent, dan is het DAO gehalte in je lichaam tot wel 900 x hoger en hebben vrouwen veel minder last van intoleranties. Daarna in de nieren het hoogste en pas als derde, eigenlijk tweede is het DAO in de darmen. Dus als je niet zwanger bent is het DAO gehalte het hoogst in de nieren. Daar mogen we dus best wel meer aandacht aan besteden! DAO in de darmen beschermt tegen diaminen en polyaminen We kennen DAO als het histmine afbrekende enzym in de darmen. Dus daarom nog een uitleg over de werking in de darmen. Men denkt dat het DAO in de darmen, waar ze op de darmwand hun werk doen, het lichaam beschermen tegen diaminen en polyaminen. Heb je een lekke darm, dus een aangetaste darmwand die enigszins doorlaatbaar is, dan is de DAO te laag en kunnen deze stoffen door darmwand in de bloedbaan komen en zo het hele lichaam doorreizen. Histamine is een biogene amine, wat dus ook door die lekke darm kan dringen bij een tekort aan DAO.  DAO zorgt voor de afbraak van mono-, di- en polyaminen, hierbij ontstaan er aldehyde, ammoniak en waterstofperoxide. Bij de afbraak van een te hoog histamine, een monoamine, ontstaan deze stoffen ook. Een ander enzym, catalase zorgt dan voor de verdere afbraak van waterstofperoxide en ammoniak. In dit proces speelt thiamine (vitamine B1 een rol). Het is dus belangrijk om voldoende catalase te hebben, bij een tekort zijn er supplementen met catalase. Zie meer informatie over catalase in dit artikel. Andere monoaminen zijn serotonine en de catecholaminen dopamine, adrenaline en noradrenaline. Diaminen zijn o.a. putrescine en cadaverine. Polyaminen zijn o.a. spermidine en spermine. DAO breekt histamine af tot imidazole azijnzuur  In een oud onderzoek naar de uitscheiding van imidazole azijnzuur zag men dat de methylimidazole azijnzuur het hoogste was: 45%, daarna 20% ribose imidazole azijnzuur, en slechts 10% puur imidazole azijnzuur.  Methyl en ribose zijn dus heel belangrijk om het imidazole azijnzuur uit te scheiden. Tekort aan methyl Als er een tekort aan methylgroepen zijn (mogelijk door te kort aan de B-vitaminen 6,12 en folaat of door een genetische variant van SAMe of HNMT) kan imidazole azijnzuur niet gebonden worden. Er kan dan een verhoogd methylhistamine en methylimidazole azijnzuur (MIMA) gehalte ontstaan. Een verhoogd methylimidazole azijnzuur wordt vaak gezien de ziekte van Parkinson en bij schizofrenie en osteoporose.  Tekort aan ribose Ribose imidazole azijnzuur kan uitgescheiden worden als het samengevoegd is met ribose. Ribose is een suiker wat door je lichaam zelf geproduceerd wordt. Als er een tekort aan ribose is, kan het ribose-imidazole azijnzuur niet uitgescheiden worden. Dit zou een verdovend suf gevoel kunnen geven omdat het de GABA receptoren prikkelt. Bij een tekort aan ribose kun je je ook heel erg moe voelen. Dit zie je bij het het Chronisch Vermoeidheid Syndroom (CVS), maar ook bij niet gediagnosteerde CVS en mensen met MCAS waarbij meerdere lichaamssystemen niet goed functioneren en CVS mogelijk een onderdeel van oorzaken is. Als er een tekort aan ribose is, kan het imidazole azijnzuur niet uitgescheiden worden. Kijk hier wat ribose is en hoe je een tekort kunt aanvullen. DAO in de lever Ook in de lever zijn er DAO enzymen. De DAO enzymen reguleren hier hoeveel histamine er naar de systemische circulatie in het lichaam gaat. DAO in de nieren DAO wordt naast de darmen ook in de nieren geproduceerd. Dit is de reden dat een supplement met DAO-enzymen gemaakt is van varkensnierextract.  De nieren maken dus hun eigen histamine. Aldus een artikel gepubliceerd in april 2021 in Physiologicalreports.org. De onderzoekers zijn er nog niet helemaal uit hoe de histamine precies geproduceerd wordt, wel dat het geproduceerd wordt door het aminozuur histidine en het enzym HDC (histamine decarboxylase). Ik vraag me af of dit juist is. De reden dat ik hieraan twijfel is dat in de darmen histidine door de aanwezigheid van enterobactereae bacteriën in histamine wordt omgezet. Ik vraag me af wat in de nieren de aanleiding is om hier histamine uit histidine te produceren omdat histidine in de darmen normaal gesproken alleen in glutamaat wordt omgezet, tenzij er dus een infectie is met  de enterobactereae bacteriën. Het lijkt mij aannemelijker dat de aanwezige mestcellen in de nieren, alhoewel deze laag in aantal zijn, veel histamine af kunnen geven, zoals bij een ontstekingsreactie gebeurt. Dit is ook in het artikel beschreven. Er is nog meer onderzoek nodig.  Wel duidelijk is dat er histamine in de nieren is en dat DAO en HNMT beide in de nieren aanwezig zijn om histamine af te breken.   Nierfalen, verlaagd DAO en verhoogd oxalaat Bij nierfalen is er sprake van een verminderde nierfunctie. Men spreekt ook wel over nierinsufficiëntie of nierschade. Hierdoor lukt het de nieren niet meer om de afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Nierfalen kan plotseling ontstaan (acuut) of langzaam en sluipend (chronisch).  Oxalaat is een eindproduct van de stofwisseling in de nieren. 90% van het oxalaat in je lichaam wordt door de nieren verwerkt en uitgescheiden via de urine. Als dit proces niet goed verloopt kunnen er nierstenen ontstaan en kunnen de oxalaatkristallen voor ontstekingen en chronische nierziekten zorgen.  Bij mensen met chronisch uremisch syndroom, waarbij de nieren de afvalstoffen niet goed kunnen uitscheiden is de DAO activiteit verlaagd.  Hierdoor stijgen de biogene aminen in het plasma en dalen ze in de urine.  Bij nierfalen bleek de activiteit […]
Lees meer