Kijk in onze uitgebreide kennisbank
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Medical Taping

Medical taping wordt bij fysiotherapie ingezet om onder andere hooikoorts te behandelen. Bij hooikoorts is het histamine verhoogd door een allergische reactie op pollen. Zou medical taping ook bij histamine intolerantie of MCAS ingezet kunnen worden?

Wat is medical taping?

Medical Taping (kinesiotaping) is een vorm van tapen, waarbij kinesiotape wordt toegepast, om lichamelijke problemen te verhelpen en voorkomen. De elastische tape ondersteunt het spierstelsel, lichaamseigen genezingsprocessen en beïnvloedt de neurologische en circulatoire systemen zonder de bewegingsvrijheid te beperken.

Het uitgangspunt van de elastische tapemethode is dat via een externe huidprikkeling invloed kan worden uitgeoefend op weefselstructuren van ruggenmergsegmenten. De kinesiotape, die direct op de huid wordt aangebracht, stimuleert huidsensoren, die op hun beurt het neurogene stelsel in het lichaam prikkelen. Vooral dit laatste blijkt erg goed te helpen bij hooikoorts.

In gewone mensentaal: Een neurogene prikkel is een prikkel die door het zenuwstelsel wordt doorgegeven, door de prikkel ontstaat er een reactie, bij allergie is dit een overreactie van het immuunsysteem. Bij MCAS is het zenuwstelsel uit balans en is het sympathische zenuwstelsel (Th2) dominant. Je lichaam komt dan niet tot rust en de nervus vagus zenuw raakt overprikkeld. Hierdoor reageren mestcellen sneller. In principe dus dezelfde reactie als bij hooikoorts. Medical Taping zou in theorie goed kunnen helpen door het zenuwstelsel te kalmeren door de huidsensoren te stimuleren.

Hier is nog geen onderzoek naar gedaan. Een nadeel zou kunnen zijn, dat de mestcellen in het bindweefsel in de huid direct onder de tape reageren. Het zou fijn zijn als er hier onderzoek naar gedaan kan worden. Tot die tijd zal men zelf uit moeten proberen of het werkt.

Resultaat onderzoek van medical taping bij hooikoorts

De resultaten van de Medical Taping toepassing bij hooikoortsklachten zijn erg positief. Dat is fijn voor de 4 miljoen Nederlanders met hooikoortsklachten; circa 20% van de bevolking heeft er last van. Het begint meestal in de lente door het stuifmeel van bomen, grassen en planten. Het menselijk lichaam vormt automatisch antistoffen tegen stuifmeel, maar bij mensen met hooikoortsklachten reageert het lichaam heel heftig. Er is sprake van een soort overreactie van het afweermechanisme, waardoor de slijmvliezen veel meer slijm gaan produceren. Een verstopte neus/loopneus en niesbuien worden door mensen met hooikoortsklachten genoemd als meest irritante symptomen. Ook jeukende c.q. rode ogen, benauwdheid en een jeukend verhemelte zijn veel voorkomende klachten. Zelfs vermoeidheid en koorts zijn veelgehoorde problemen. Het komt soms zelfs voor dat mensen het hele jaar door last hebben van hooikoorts.

DOWNLOAD FOLDER »

Hoe werkt een allergische reactie in het lichaam?

Hooikoorts is een allergische reactie op de pollen van struiken, grassen en bomen. Bij hooikoortspatiënten reageert het afweersysteem meteen zodra stuifmeel in het lichaam komt. Het lichaam maakt dan de afweerstof IgE (Immunoglobine E) aan. De IgE bindt zich aan mestcellen (mastocyten) en aan basofiele granulocyten. Mestcellen bevinden zich voornamelijk in de slijmvliezen van de luchtwegen, darm en huid. Basofiele granulocyten zijn witte bloedcellen met granulen (blaasjes met een eigen membraan in het cytoplasma van bepaalde cellen in het lichaam). In de granules zijn verschillende stoffen opgeslagen zoals histamine. DE IgE receptoren zitten op het membraan van de cel waar zich de stuifmeelkorrels aan binden. Deze stuifmeelkorrels zijn antigenen. Histamine komt vrij en zorgt voor de allergische reacties die kenmerkend zijn bij hooikoorts. De bloedvaten verwijden en gaan lekken. Tevens zorgt het ervoor dat de gladde spiercellen in de longen gaan samentrekken.

Bij MCAS is er niet persé sprake van een allergische reactie waarbij de mestcellen op IgE afweerstoffen reageren, maar worden mestcellen door andere oorzaken geactiveerd.

Inhoudsopgave