Genetisch verlaagde HNMT-enzym activiteit

Kijk in onze uitgebreide kennisbank
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Genetisch verlaagde HNMT-enzym activiteit

Een mutatie in het HNMT gen C314T verlaagt de HNMT activiteit met 30-50%

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.translate.goog/pmc/articles/PMC2642612/?

Histamine N -methyltransferase (HNMT) is het primaire enzym dat verantwoordelijk is voor het histaminemetabolisme in de huid, bronchiale epithelia 9 en het centrale zenuwstelsel 10 

Significante variabiliteit in de expressie en activiteit van HNMT is waargenomen bij gezonde volwassenen en deze variabiliteit wordt gedeeltelijk gemedieerd door genetische mechanismen. 11 , 12 

Een enkelvoudig nucleotide polymorfisme (SNP) gelokaliseerd in exon 4 (C314T, Thr105Ile) van het HNMT-gen is geïdentificeerd en is geassocieerd met verminderde enzymactiviteit (tot 50%) en immunoreactief eiwit in nierweefsel en lysaten van rode bloedcellen . 13

Deze allelische variant bleek ook relatief vaak voor te komen en kwam voor bij naar schatting 5 tot 10% van de gezonde blanke populatie. 13 , 14

Gezien de bekende functionele gevolgen van het C314T (Thr105Ile)-polymorfisme op HNMT-activiteit, is het mogelijk dat deze allelische variant, indien aanwezig, kan bijdragen aan de pathogenese en heterogeniteit van expressie bij ziekten zoals Atopische Dermatitis (AD) waarbij histamine een fundamentele biochemische rol speelt. Het is ook mogelijk dat genetische verschillen in HNMT-activiteit gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor de algemeen erkende interindividuele variabiliteit als reactie op antihistaminica bij kinderen met atopische/allergische ziekten. Om te beginnen met het onderzoeken van het verband tussen genetica en de pathogenese van de ziekte van Alzheimer / de respons op de behandeling, hebben we daarom deze eerste studie uitgevoerd om mogelijke associaties tussen het HNMT C314T-polymorfisme en AD in een cohort van blanke kinderen te onderzoeken.

Inhoudsopgave